Please update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it free
You are here:   Home Fitness Center Yoga-Hot Yoga

Yoga-Hot Yoga

 

 

Yoga-Hot Yoga
“โยคะ-โยคะร้อน” การบริหารลมหายใจและการผ่อนคลาย ช่วยยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อของร่างกาย ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ป้องกันและบำบัดการบาดเจ็บของข้อต่อต่างๆ ในส่วนของโยคะร้อนจะเล่นในห้องที่มีอุณหภูมิความร้อน 36-40 องศา