Please update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it free
You are here:   Home Fitness Center Fitball

Fitball

 

 

Fitball
“ฟิตบอล” เป็นการออกกำลังกายที่เน้นการใช้พลังงานจากภายในเช่นเดียวกับโยคะ แต่จะเน้นที่กล้ามเนื้อส่วนหลังและหน้าท้อง โดยใช้ลูกบอลเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย