Please update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it free
You are here:   Home Fitness Center Power Yoga

Power Yoga

 

Power Yoga


“พาวเวอร์โยคะ” เป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องออกแรงและไม่มีการกระแทก โดยการผสมผสานการออกกำลังกายแบบ ไทชิ โยคะ และพิลาทิส เข้าด้วยกัน เป็นการออกกำลังกายแบบเน้นทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต